Hornet leaving nest

Broadwoodwidger, devon, September 2018.